روند ترخیص کالا

  روند ترخیص کالا

روند ترخیص کالا  پس از رسیدن  به گمرکات  کشور لازمه یک مجموعه عملیات است جهت ترخیص  کالا  و ارسال  آن به انبار مقصد

 • مراحل ترخیص
  روند ترخیص

  1- دریافت ترخیصیه و قبض انبار

به این معنی است  که  کالا  توسط شرکت باربری (کشتیرانی ،قطار .ماشین،و هواپیما ) به گمرک رسیده و پس از پرداخت هزینه های باربری   آماده   ارسال  مدارک به  گمرک است

 • 2- مدارک مورد  نیاز گمرک  جهت  ترخیص
 • 1-بارنامه
 • 2-قبض انبار
 • 3-برگه مانیفست
 • 4-فاکتور فروش
 • 5-پکینگ لیست (لیست بسته بندی)
 • 6-گواهی مبدا(گواهی مبنی بر اینکه کالا  تولید کدام  کشور  است)
 • 7-بیمه نامه (درصورت داشتن)

 

 

 • 3-ثبت مدارک و اطلاعات بار و اطلاعات  کارت  در سامانه  گمرک
 • 4- دریافت شماره کوتاژ و  تعیین مسیر  سبز ،زرد،قرمز (که به  شرح در تصویر  ذکر شده است
 • 4-پرداخت هزینه های گمرک ،مالیات ، عوارض و…..
 • 5-ترخیص از گمرک و ارسال  به انبار مقصد