مسیر زرد گمرک

مسیر زرد گمرک

مسیر زرد گمرکی اولویت دوم گمرک می باشد ،مسیر زرد گمرک را به عنوان دومین مسیر تشخیص گمرکی بیان کرد که در مسیر زرد گمرک کالا بنا به تشخیص کارشناس نیاز به نمونه برداری دارد و در بسیاری از موارد با استفاده از سابقه گمرکی تا 6 ماه قبل از همین کالا مورد قبول کارشناس قرار می گیرد و دیگر نیازی به نمونه برداری ندارد و بنا بر صلاحدید کارشناس بعد از تعیین کالا مسیر را ادامه می دهد

 

ترخیص

ترخیص آنلاین

مرجع امور گمرکی