تهاتر میوه

تهاتر میوه

تهاتر میوه بخشنامه جدید گمرک در خصوص تهاتر سیب درختی یا کشمش یا پرتقال با موز به منظور تخفیف تعرفه واردات مورخه 96/10/20

با توجه به رونق  بخشیدن به  بخش  کشاورزی و با توجه  به رونق  به بخش صادرات   بخشنامه پیرو  صادرات  سیب و…  تصویب شده است

ترخیص

ترخیصکار

ترخیص کالا

ترخیص کار